Pamätáte si ešte na časy konca 90. rokov minulého storočia, keď ste po prvýkrát objavili fenomén modernej doby – internet? Spomeniete si ešte na to, ako ste si s novín a časopisov opisovali prvé internetové adresy, ktoré ste potom v internetovej kaviarni pracne ťukali do okna internetového prehliadača? Zaujímavé informácie boli roztrúsené na viacerých miestach, vďaka čomu sa na internete začali objavovať prvé webové denníky – weblogy – zamerané na zhromažďovanie odkazov, týkajúcich sa určitej témy a s ňou súvisiacich odkazov na nové články. Dvojslabičný termín weblog bol v dôsledku frekventovaného používania skrátený na jednoslabičný výraz blog. Rozvoj blogov bol podporený vytváraním dostatku vhodných možností pre ich zakladanie. Blogy sa stali cenným zdrojom noviniek, trendov a postojov.

Pod jednou strechou

Primárnou úlohou blogu s názvom Kúsky strusky: Spravodaj Gazdovského dvora je sústrediť všetky informácie týkajúce sa diania na Gazdovskom dvore a v jeho priľahlom okolí pod jednu strechu a vytvoriť tak online databázu zaujímavých príspevkov, prostredníctvom ktorých budeme širokú verejnosť informovať o živote na Gazdovskom dvore.

Tvorcovia

Tvorcami spravodaja sú prevažne členovia Klubu priateľov Gazdovského dvora a externí prispievatelia, ktorých mená sú uvedené pod jednotlivými uverejnenými príspevkami. Pri tvorbe obsahu spolupracujeme predovšetkým s predstaviteľmi projektu Hámorský náučný chodník a redaktormi online časopisu Retrospektíva. Ak máte záujem priložiť ruku k dielu, aj Vaša pomoc je vítaná. Svoje prípadné podnety alebo príspevky posielajte na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch. V prípade, že obsahová náplň prijatého príspevku nekorešponduje s poslaním spravodaja, vyhradzujeme si právo takýto príspevok neuverejniť. Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

Témy

Veľkú časť príspevkov uverejňovaných v spravodaji tvoria reporty z podujatí realizovaných na pôde Gazdovského dvora alebo reporty z podujatí usporiadaných v spolupráci s Gazdovským dvorom a taktiež opisy atrakcií, ktoré priestory Gazdovského dvora ponúkajú. Okrem toho venujeme pozornosť aj témam súvisiacich s kultúrno-spoločenským dianím v obci Zemplínske Hámre, v okresnom meste Snina a jeho priľahlom okolí, ktoré nejakým spôsobom súvisia s poslaním a dosahovaním cieľov Gazdovského dvora. Nezabúdame ani prírodu Vihorlatských vrchov, jej ochranu a turistický ruch. Taktiež dbáme na rozvíjanie hodnôt a tradícií tvorených miestnym obyvateľstvom.

Bloger versus žurnalista

Blogovanie nie je klasickou žurnalistikou – je to nový fenomén, ktorý je možné porovnávať so žurnalistikou len v určitej rovine – ide o spôsob, ktorého úlohou je zjednodušenie prístupu k novým poznatkom a informáciám.